INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Til medlemmene
Innkalling til årsmøte i Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett
Årsmøtet avholdes den 17.mars kl.19.00 i klubbhuset (Badstuen).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3.mars til varegg.allianse.styre@.... Saken skal inneholde forslag til vedtak og motivering/begrunnelse.
Fullstendig sakliste, beretninger mm vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på klubbens hjemmeside under AKTUELT & NYHETER
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

17.03.16