Varegghallen - bilder fra byggeplassen

Bilder tatt 18. og 21. desember 2023.
. På bilde øverst er demontering av byggekranen påbegynt. På nederste bilde er siste del av taket på idrettshallen ferdig støpt. Der byggekranen sto.
I venstre hjørne mot Persenbakken har trappe- og heisehus ned til parkeringsetasje og til klubblokaler og til garderober for Mulebanen kommet opp. Støping lagerrom og kiosk har kommet langt. Flomlysmastene har også kommet opp.
Du kan følge Varegghallen på facebooksiden: https://www.facebook.c...

23.12.23