Varegghallen

Les om Varegghallen og hva våre politiske partier mener om den.

Presentasjon av Varegghallen kan du lese i vedlegg nedenfor.
Først vårt spørsmål til våre politiske partier og deretter svarene vi har mottatt.

On Sun, 18 Aug 2019 at 20:21, Trond Erik Birkeland
wrote:

Til …………………

Idrettshall i Mulen (Varegghallen) har stått på prioritert plass i Bergen kommune sine planer siden 2009. Anlegget omfatter, foruten idrettshall, en barnehage, parkeringshus og ballbane. Se vedlagt presentasjon.

I forbindelse med valgkampen vil vi få rette et spørsmål til våre politiske partier:

Vil dere følge opp Bergen kommune sin vedtatte idrettsplan «Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle» og gjennomføre planens prioriterte prosjekter, herunder investeringsmidler til idrettshall i Mulen i kommende bystyreperiode?
Bergen kommune sin reguleringsplan nærmer seg nå 2.gangs behandling, og det er tid for realisering.

Med vennlig hilsen

Varegg Allianseidrettslag
Trond Erik Birkeland
leder

Kopi til:
Idrettsrådet i Bergen.

1 vedlegg:
Varegghallen – presentasjon medio august 2019

Mottatte svar fra våre politiske partier:
---------- Forwarded message ---------
Fra: FNB Bergen
Date: søn. 18. aug. 2019 kl. 20:07
Subject: SV: Idrettshall i Mulen
To: Trond Erik Birkeland

Vanligvis er vi tilbakeholden med å love noe som helst!

Men et slikt tilbud er helt sentralt i vår politiske plattform – så svaret er et utvetydig JA på det!

Hilsen Folkeaksjonen FNB Bergen

man. 19. aug. 2019 kl. 09:10 skrev Bergen SV :
Hei Trond Erik,

Takk for spørsmål. Vi kan svare veldig enkelt på dette- ja det vil vi :)

Med vennlig hilsen,
Morten Heszlein-Lossius
Sekretær, Bergen SV

---------- Forwarded message ---------
Fra: Warloe, Henning
Date: man. 19. aug. 2019 kl. 14:40
Subject: Varegghallen
To: trond.erik.birkeland@g...
Cc: Roar.Andersen@idrettsf...

Hei, jeg ser at du har sendt Mail til Høyre om Varegghallen.
Jeg kan på vegne av Høyre bekrefte at vi kjenner prosjektet og mener det er et godt prosjekt med en lang forhistorie, og at vi er positive og vil følge opp dette og andre prosjekter i vedtatt Idrettsplan.
Jeg kan likevel ikke gi noen garantier med hensyn til konkrete bevilgninger i fremtidige budsjetter. Dette vil alltid være gjenstand for vurderinger og prioriteringer innenfor de rammer som vil være tilgjengelige.

Lykke til med det videre arbeidet med Varegghallen!

Mvh Henning Warloe
Nestleder (H) i Komite for barnehage, skole og idrett
Tlf (+47) 93201890

Fra: Ove Sverre Bjørdal
Dato: 19. august 2019 kl. 21:51:51 CEST
Til:
Kopi: "'Alexander Fosse Andersen'"
Emne: SV: Idrettshall i Mulen
Hei!

Bergen Senterparti stiller seg bak prioriteringene i idrettsplanen. Vi hadde noen avvik i voteringen i forhold til Arna Idrettspark og for flere basseng i bydelene.
http://www3.bergen.kom...

mvh

Ove Sverre Bjørdal
Gruppeleiar for Sp i Bergen bystyre
Grønnlien 61
5055 BERGEN
Privat: 55 29 01 39 Jobb: 55 21 82 11 Mobil: 958 722 10
E-post: ove.bjordal@online.no

--------- Forwarded message ---------
Fra: Mona Høgli
Date: tir. 20. aug. 2019 kl. 08:44
Subject: Fwd: Idrettshall i Mulen
To:

Hei!
Miljøpartiet De Grønne støttet planen da den ble vedtatt og vi vil selvsagt bidra til at planens prioriterte prosjekter vil bli gjennomført.

Vennlig hilsen
Mona Høgli
2.kandidat MDG Bergen

Fra: "Gimse, Torgeir"
Dato: 21. august 2019 kl. 09:50:33 CEST
Til: "'trond.erik.birkeland@g...'"
Kopi: Engø, Linn Kristin Langley-Rasmussen , "Bjerkan, Oda Kari"
Emne: VS: Varegghallen - på - forholdsvis - stø kurs gjennom systemet - nærmer seg budsjettering
Hei Trond,

Takker for mottatte spørsmål vedr. idrettshall i Mulen.
Som du ser av tråden under, er dette noe det er god fremdrift på!

Håper det er godt svar på spørsmålet!

Med vennlig hilsen

Torgeir Gimse
Politisk rådgiver
Arbeiderpartiets bystyregruppe, Bergen kommune
Tlf 55 56 57 90/ 41 68 65 59

Utdrag av e-post tråd:
Fra: linn Engø
Dato: mandag 12. august 2019 20:00
Til: Ola Siverts
Kopi: "Bjerkan, Oda Kari"
Emne: Re: Varegghallen - på - forholdsvis - stø kurs gjennom systemet - nærmer seg budsjettering

Hei Ola,

Takk for sist!

Glad for å høre at Roger Valhammer bidro til å løse noen knuter, og at antikvariske myndigheter ser ut til å være på lag.

Arbeiderpartiet går til valg på å bidra til å realisere Varegghallen, og det løftet vil vi naturligvis stå ved. Jeg er spent på det videre prosjektet og gleder meg til å følge det.

Ha en fin kveld!

Beste hilsen

Linn Kristin Engø
Byråd for barnehage, skole og idrett
Tlf: 450 61 026

Fra: Torstein Stråtveit
Dato: 21. august 2019 kl. 14:03:50 CEST
Til: Trond Erik Birkeland
Kopi: bergen@venstre.no, Roar.Andersen@idrettsf...
Emne: Re: E-post til Bergen Venstre Idrettshall i Mulen
Hei, Trond!

På spørsmålet "Vil dere følge opp Bergen kommune sin vedtatte idrettsplan «Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle» og gjennomføre planens prioriterte prosjekter, herunder investeringsmidler til idrettshall i Mulen i kommende bystyreperiode?" svarer Bergen Venstre enkelt og greit ja! Vi liker planene, og vil naturligvis følge dem opp.

Med vennlig hilsen
Torstein Stråtveit
Politisk rådgiver
Venstres bystyregruppe i Bergen
Tlf. 48266070

31.08.19