Styre Varegg Fleridrett - Kasserer: Britt Kjersti Jåstad

Kasserer:
Britt Kjersti Jåstad
406 39 724