Styre for klubbhuset (Badstuutvalget) - Kasserer og sekretær: Rune Landsvik

Kasserer og sekretær:
Rune Landsvik
992 24 848