Varegg friidrett søkjer borne- og ungdomstrenara

Grunna stor pågang frå ivrige born søkjer me 1 - 2 trenara til borne- og ungdomsavdelinga i Varegg friidrett. 

Arbeidstid: 2-3 timer per veke på kveldstid. Timeløn etter fastlagt tariff. Tiltredning: medio august.

Stillingane passar for ungom/studentar, fortrinnsvis med idrettsfagleg bakgrunn. Eventuelle foreldre som ønskjer å bidra er òg hjarteleg velkomen!

Er du interessert, ta kontakt med Bertine-Helene Færø: bertinehelene@gmail.com / 901 70 671.

04.08.20