Ukeplan fellestrening - dosering og periodisering

Planlegging av trening: Vareggs fellestreninger planlegges ut fra en sesongplan som kan stemme overens med planen til en sterk løper i gruppen. Basert på denne sesongplanen vil gruppens ukeplaner periodiseres. Det gjelder både mengde og intensitet.

Individuell tilpasning er nødvendig. Løperne har ulik bakgrunn (f eks år med trening) og ulike forutsetninger. Mål, skader, arbeidsbelastning og andre aktiviteter spiller også inn og gjør det nødvendig å tilpasse egen trening. Tilpasningen dreier seg også om mengde og intensitet (litt færre treninger, litt færre drag, litt roligere fart eller flere treninger, flere drag, høyere fart).

Sesongplan (perioder og prioriteringer)

Det er mange ulike måter å foreta en periodeinndeling fra treningsstart og frem til løperne skal prestere på sitt beste i konkurranse.

Den enkleste oppdelingen er som følger:

  • Grunntreningsperiode (grunntrening og skadeforebygging)
  • Tidlig kvalitetstrening
  • Konkurranseforberedende
  • Kvaltetstreningsperioden / konkurranseperiode

Ukeplan senior (generell og spesiell)

Denne ukeplanen vil kunne utføres i januar av en løper på høyt nivå med solid treningsbakgrunn. Andre løpere vil typisk tilpasse seg ved å gjennomføre bare to av de tre hovedøktene (tirsdag, torsdag og lørdag). Den økten som utgår byttes med lettere trening (mindre mengde/ lavere intensitet) / alternativ trening. Treningen mellom hovedøktene kan også variere - eksempelvis  ingen morgenøkter, fridager, bare rolig løping.

For juniorer og seniorer vil Arne Tømmernes ukentlig komme med sine anbefalinger. Han peker på hva som skal vektlegges på trening i den uken som kommer. Kanskje utfordrer han litt og vil garantert like å svare på oppfølgingsspørsmål.

 

26.01.20