Ny kasserar i Varegg Fleridrett

På Årsmøtet 11. mars vart Britt Kjersti Jåstad takka av etter 12år som kasserar i Varegg Fleridrett. Me rettar ein stor takk til Britt Kjersti for alle desse åra med myndig kontroll på klubbens økonomi. Britt Kjersti, som i 2017 vart tildelt klubbens sølvmerke, trappar ned ved å gå inn i valkomiteen til Fleridrett. Takk for innsatsen!

Samstundes er det særs gledeleg at Annbjørg Haga har takka ja til å ta over som kasserar i Varegg Fleridrett.

12.03.20