Nissesprint på Krohnengen

Onsdag 19. desember inviterer tradisjonsbærerne i Fredagsgjengen på Nissesprint.

Arena for gamleguttenes julemoro er Graven. Løypeansvarlig Haakon Svendal vurderer å legge ut to løyper som innbyr til fart. Elevene på Krohnengen skole er kjent for frisk innsats når de slipper til på hjemmearenaen. Arrangementet avsluttes med lotteri og julegrøt for de unge. De mer rutinerte samles for lunsj og en liten oppsummering før høytiden.

 

 

19.12.18