Kompetansedag Fana Arena 3. november

Hordaland idrettskrets inviterar til kompetansedag i nye Fana Arena 3. november:

Temaene på de ulike bolkene er av fellesidrettslig karakter, det vil si at innholdet skal være aktuelt for alle, uavhengig av hvilken idrett man er knyttet til. Programmet i fellesdelen favner bredt og vil passe både for dommere, trenere, foreldre, tillitsvalgte og utøvere uavhengig av nivå, mens man etter lunsj kan velge bolk utfra hvilken rolle man har i idretten eller i livet for den saks skyld.
Her vil deltakerne få muligheten til å høre og lære om tema man gjerne ikke får på tradisjonelle trenerkurs og jeg håper at dere  kan hjelpe oss med å markedsføre dette tiltaket slik at vi kan få full sal og fulle kurs denne dagen. En direktemelding fra idrettslaget til medlemmene kan gjerne gjøre det lettere å treffe de som ønsker å delta. Vi håper også at hver klubb kan sende flere deltakere, på denne måten er det lettere å sette ut i livet det man har lært på seminaret og dermed blir deltakelsen mer matnyttig for idrettslaget.
Til informasjon så har Norges Basketballforbund godkjent dette seminaret som etter- og videreutdanningstiltak til deres Trener 1 instruktører.
Påmeldingsfrist er fredag 26. oktober kl 14 (påmelding via vedlagte invitasjon)

21.10.18