Guttelag til Gneiststafetten

Onsdag 26. april er det stafett fra Fana Stadion. Det blir en sterk mobilisering for at flest mulig skal kunne storme lettbeint fra april til mai.

Basert på all tilgjengelig informasjon og egenvurderinger der fakta er tungt og tidkrevende å drive inn, har uttakningskomiten (UK) nominert følgende lag:

Lagoppstillingene er ikke endelige. UK stiller seg positive til å diskutere alternative fordelinger av etappene. Vi vil være lydhøre for vektige argumenter og våken for tegn på sterk team-spirit.

Har du noe å melde så er infovaregg@gmail.com eller Geir Lindberg mottakere som vil respondere raskt.

Det kommer egen sak om jentelagene.

21.04.17