Bergen kommunes Idrettsstipend og priser 2018

Bergen kommune ved byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved Idrettsseksjonen har i dag lagt ut tilskuddsordningen stipend og priser for 2018 med frist 15. oktober kl. 23.59. 

Link til idrett sine ulike stipendordninger:

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrettsmidler.

Det legges spesiell vekt på stipendordningen for unge ledere/trenere under 25 år, samt trenere/ledere/dommere då det har komt relativt få søknader på disse ordningen de siste årene.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Nina Øverberg eller Frode Karlsen: 55 56 57 89 / frode.karlsen@bergen.k...

19.09.18