Vareggs løpere – kultur for kondisjon

Vareggmiljøet har alltid ivret for gode vilkår for idrett som krever utholdenhet. Friidrettsgruppen har faste fellesøkter som gir verdifulle bidrag til stayer og bedre løpsstyrke.

Vi skiller mellom ungdomsgruppen og de rendyrkete distanseløperne. Ungdommene deltar i kortere løp og konkurranser på bane. For denne gjengen må treningen i større grad vektlegge flere forhold enn utholdenhet. Styrke, spenst og koordinering i tillegg til kondisjonsgrunnlaget.

Distanseløperne favner samlet sett over et stort repertoar, men stafetter, mosjonsløp på vei og i motbakker er hovedfokus. Den ukentlige treningsplanen har fire fellesøkter som basis. Treningene har ulikt innhold. Over tid er de også satt opp for å ivareta treningsprinsippene progresjon og variasjon. Alle velger selv hvordan de komponerer sin treningsuke og den mer langsiktige treningsplanen. Fellesskapet gir de viktige bidragene, inspirasjon og kvalitet (råd og referanser).

Følg Vareggs trenings og konkurranseaktiviteter på Facebook.

altaltaltalt

2014-09-29 04:21:11