Rekruttgruppen vokser

19 friskuser på friidrettens trening på Skansemyren tirsdag. Flotte forhold og stort engasjement.

Ørjan Svaland Aas befestet sitt ry som eksponent for leken friidrett. 10 glade rekrutter fulgte opp sørlendingens instrukser med stor iver på Skansmyrens grønne gress.

Gruppen for litt viderekomne talte ni, og ble forsterket med koordinator Svein Ove Båtnes ved de tilfellene 10 var et bedre tall. Treneren melder om en prima gjeng med godt humør og våken interesse for treningen.

Vi fortsetter neste onsdag. Da blir det Skansemyren Grand Prix, og litt flere konkurranser.

alt

2013-08-28 19:52:34