"Stoltzekleiven Opp" - mannskaper

Mannskapssjefen skal sette sammen arbeidslag med slagkraft. Han trenger lettbeinte til spesialoppdrag. Listen over oppgaver er lang, og nå kan du melde deg som arrangør.

For å kunne gjennomføre arrangementet Stoltzekleiven Opp er vi 100% avhengig av  dugnadsinnsats. Det er mange og store arbeidsoppgaver som skal gjennomføres, og vi er derfor avhengige av å kunne planlegge bemanningen på de ulike postene.

Vi ønsker at alle benytter seg av vedlagte skjema for å gi tilbakemelding om når du har anledning til å hjelpe til. Kjenner du andre som også kan ønske å være med og bidra er det bare å invitere dem med.

I etterkant vil du bli kontaktet av ansvarlig for den funksjonen du settes opp på, eventuelt direkte av mannskapsansvarlig Carl Eilert Macody Lund.

Sett gjerne opp flere dager dersom du har anledning, dette betyr ikke at du vil bli satt opp alle dager.

De to løpsdagene 27. og 28. september er det ekstra trøkk og derfor veldig ønskelig at alle som har anledning kan arbeide fulle dager. Det er spesielt vanskelig å skaffe tilstrekkelig mannskap fredagen, tenk derfor ekstra godt på om du har anledning til å hjelpe til denne dagen.

Dersom du kjenner andre som kunne tenke seg å delta på dugnad, eller som ikke har fått denne eposten, videresend gjerne lenken. Vi ønsker at alle personer svarer på skjema individuelt, slik at dersom du representerer flere personer i din hustand, svar gjerne flere ganger.

Lenke til skjema: https://docs.google.com/forms/d/1RPhlmJ0m0qLs8pMsh7esbIjsioFLDq1umsRDvayVp7k/viewform

På forhånd en kjempestor takk til alle dem som ønsker å delta på dugnaden, Stoltzen er som alltid en stor opplevelse å være med på!

Dersom det er spørsmål så send gjerne en epost eller sms til meg!

Mvh

Carl Eilert Macody Lund

92445531


2013-08-23 05:46:36