Nytt år og nye momenter til historieboken

2012 sesongen skrives inn i historieboken. Tæl og tankekraft rettes mot hva som kan gi sportslige og sosiale Varegg-fremganger i 2013.

2012 sesongen har vært preget av usedvanlig stor aktivitet på mange fronter:

Helt klart gav 2012-sesongen oss gode grunner til å være både glade og tilfredse. Det er imidlertid et stort potensiale for forbedringer. Nå når kalenderen viser 2013 er det små, men viktige forbedringer som får fokus. Det er akkurat som med treningen, jevn innsats over tid og en positiv innstilling gir fremgang. Godt år - se mulighetene og stå på!

2013-01-02 21:07:11