Nyhetsbrev fra Friidrettsforbundet

Norges Friidrettsforbund ønsker alle en riktig god sommer!

.

Friidrettsforbundet sender nyhetsbrev til alle klubbene. Det står flere oppgaver på blokken til sentraladministrasjonen. Opplegget med idrettsleker den første uken av skoleferien gav mersmak. Retningslinjer for barne- og ungdomsfriidretten er avært viktig. Friidrettskortet er en forløper for den nye lisensordningen som innføres fra 2014.

.

Åpner for DNB Idrettsleker i høstferien

I disse dager er flere tusen barn i friidrettsaktivitet med DNB Idrettsleker, og gode tilbakemeldinger fra arrangører og deltakere strømmer på. For å gi enda flere arrangører mulighet for inntekt, rekruttering og utstyr,  - og flere barn gleden av friidrett,  åpner vi for å kunne arrangere DNB Idrettsleker i høstferien.

Les mer HER >>

Åpen høring om øvelsesutvalget

NFIF ønsker at barn og ungdom skal ha gode opplevelser med idretten vår, og derfor har vi utarbeidet retningslinjer for barne- og ungdomsidretten. Nå skal de revideres. 

Les mer HER >>

Husk Friidrettskortet

NFIF tar stikkprøver av friidrettskortet i forkant av sesongens stevner. Klubbene er ansvarlige for å registrere aktuelle utøvere med friidrettskortet.

Les mer HER >>

Tilrettelegging for lisens 

Friidrettstinget 2013 vedtok å innføre friidrettslisens for alle friidrettsarrangement i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund fra 1.1.2014. Nå er arbeidet i gang med å lage gode løsninger for innføringen. 

Les mer HER >>

Husk momskompensasjon

Husk søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2013 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Les mer HER >>

2013-07-09 06:38:03