Ny ordning med lisens i friidrett

Fra 2014 innføres lisens for alle friidrettsarrangement.

For deltakelse i konkurranser på bane kreves helårslisens. Utenfor bane kan deltakeren velge mellom helårslisens og engangslisens. Helårslisensen koster fra 375 kroner, og forsikrer deltaker også på trening – blant annet dekker helårslisensen forsikring på belastningsskader.

Friidrettstinget 2013 vedtok å innføre friidrettslisens for alle friidrettsarrangement i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund fra 1.1.2014.

Helårsslisens:

Medlemmer av norske friidrettsklubber kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til og bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens.

Pris helårslisens: 
Grunnlisens kr 375 (se vilkår her)
Utvidet lisens kr 700 (se vilkår her)

Helårslisens for 2014 kan kjøpes HER

Engangslisens:
Dersom deltaker i mosjonsarrangement ikke har helårslisens må deltakeren kjøpe engangslisens. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens

Arrangement uten startkontingent er gratis (forsikring inngår ikke).

Engangslisens priser:
100-250  kr 30
250-400 kr 40
400<   kr 50

karuseller skal det kun betales enganglisens en gang ut fra pris for karusellen.
Stafetter kr 15 pr deltager, maks kr 150

Se forsikringsvilkår her

alt


2013-11-20 20:57:14