Løpsteknikk - runde to på tirsdag

Tirsdag klokken 18.00 holdes andre del av ungdomsløpernes rådgivning på området løpsteknikk. Badstuen inne for teori, og Skansemyren for den praktiske delen.

 

Fokus på del to av kurset er repetisjon av teori, understrekning av hva som er viktigst å tenke på. Denne gangen ønsker vi spørsmål. Det er satt av tid til å avklare momenter som deltakerne ønsker å få presisert etter teori- og praksisdelen forrige tirsdag. 

På praksisdelen vil trappespenst, sprunglauf og dynamisk bevegeilighet være det som får oppmersomhet. Vi avslutter som vi anbefaler, stigningsløp med fokus på høy, stolt og hoften frem!

På første deg av kurset var hovedbudskapet:

Både forebygging av skader og ønsket om å løpe fortere inngår i motivasjonsgrunnlaget for å jobbe med løpsteknikken.

God løpsteknikk forutsetter

Utvikling av bedre løpsteknikk dreier seg om trening og terping. Teoridelen gir deltakerne et repertoar av øvelser.

Kursholdernes avsluttende formaninger:

Ungguttene har jobbet praktisk for å kunne gi sjefstrener Slavas et godt innspill til spenstøvelser for de som forbereder seg på urytmisk løping.

2013-10-21 06:19:32