Klar for kurs?

Det kan være lurt å benytte noen timer av den mørke årstiden til å søke innsikt i tidtaking eller treningsplanlegging. Her er to tilbud om kurs.

EQ Timing holder seminar i Bergen 19. november (Bergen Airport hotel - 17.00 til 21.00). De har følgende på programmet:

Det er stadig høyere forventninger til resultatservicen på store og små idrettsarrangement.  De nye forventningene kan enkelt oppfylles med utstyr klubben allerede har - eller vurderer å anskaffe.

Gjennom våre 4 timers intensivkurs går vi gjennom de viktigste elementene, slik at du får en god oversikt over mulighetene.  Man får selvfølgelig ikke gått i dybden på alle temaene i løpet av 4 timer - men dette skal trigge nysgjerrigheten til å utforske mulighetene videre på egen hånd.

For de om ønsker et kurs som går i dybden anbefaler vi vår to dagers tidtakerkonferanse ved Gardermoen 9.-10. november.

Målgruppen for våre 4 timers intensivkurs er alle som er involvert i tidtaking i idrettslag,  - Tidtakere Arrangementsledere, Arenaansvarlige, Påmeldingsansvarlig, Sekretariat, Speaker

Temaene som behandles på kurset er:

  • Prinsippene i et moderne tidtakingssystem (gir den nødvendige grunnforståelsen)
  • Komponentene i et moderne tidtakingssystem.  Ulike måter å samle inn tider på - ulike brikkeløsninger og andre løsninger
  • Oppsett og bruk av brikkeutstyr - ChronoTrack engangsbrikkeløsninger og emiTag
  • Hvordan sette opp og gjennomføre et enkelt arrangement
  • Bruk av speakerløsning og resultatservice
  • Spørsmål og svar / oppsummering

Ønsker du å få en innføring i temaet tidtaking - send en epost til infovaregg@gmail.com.

I februar, helgen 14. - 16., planlegges det trenerkurs i Badstuen. 

Trenerutdanningen på nivå 2 har primært trenere som arbeider med en eldre ungdomsgruppe (”UM-utøvere”) og juniorutøvere som målgruppe, men også trenere for seniorutøvere vil kunne øke kompetansen sin og få nyttig lærdom av å delta på kurset. Kurset er å anse som en grunnutdannelse, og det vil i årene som kommer settes opp kursmoduler som innbyr til mer fordypning innen de ulike grenene på dette nivået.

I den generelle delen er det 40 timer som består av i alt seks moduler.

 Modul  Innhold

 1

 Treningsplanlegging

 2

 Treningslære

 3

 Idrettspsykologi

 4

 Trenerrollen

 5

Antidoping, ernæring og idrettsskader

 6

Styrke- og basistrening

I alt er det 22 timer som skal gjennomgås denne helgen og alle modulene dekkes. Deltakerne må påregne å bruke tid på selvstudium utenom kurshelgen(e).

Mer vekt på trenerrollen og den praktiske anvendelsen av kunnskapen
Målet med nye Trener 2 er både å dekke opp viktige emner som ikke har vært dekket godt nok tidligere, samt å legge opp til at kursdeltakerne skal få med seg noen gode verktøy hjem og bli i stand til å bruke kunnskapen i praksisen sin. Det legges opp til diskusjoner på kurset som gjør at kursdeltakerne lærer av hverandre – denne gangen også på tvers av idretter.

Ønsker du grunnutdanning som trener - send en epost til infovaregg@gmail.com.

alt

2013-11-04 07:40:31