Invitasjon til Fristafetten

Friidrettsgruppa i IL Fri i samarbeid med stafettsponsor GK Norge a.s. inviterer til den 31. Fristafetten på Espeland idrettsplass.

FRISTAFETTEN 2013 ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 10. APRIL KL. 18:00

Du melder deg til innsats på ett av mange Varegglag her (LINK)

TIDSTABELL ONSDAG 10. APRIL:
18:00 Rekrutt miks 10 år og yngre (premieutdeling ved målpassering)
18.30 Jenter 11-14 år
18:45 Gutar 11-14 år
19:00 Miks 11-17 år
19:15 Miks 11-14 år
19:25 Premieutdeling jenter, gutar og miks.
19:40 Menn veteran, superveteran, bedrift og bedrift veteran
20:00 Kvinner junior U23, senior, veteran, superveteran, bedrift og bedrift veteran.
20:20 Menn junior U23, senior A&B
20:35 Premieutdeling øvrige klassar

KLASSAR MED 4 ETAPPAR (167-167-167-167)
• Rekrutt miks 10 år og yngre: samla alder 40 år, minimum 1 jente på laget

Alle etappane går inne på grusbana. Rekruttklassen blir delt opp i fleire heat.

KLASSAR MED 8 ETAPPAR (380-200-400-400-200-400-400-200):
• Jenter 11-14 år: samla alder 100 år.
• Gutar 11-14 år: samla alder 100 år.
• Miks 11-14 år: samla alder 100 år, minimum 3 jenter på laget.
• Miks 11-17 år: samla alder 112 år, minimum 3 jenter på laget.

1. 2 og 8. etappe går inne på grusbana. Her kan ein bruke piggsko. Øvrige etappar
går på asfalt.

KLASSAR MED 6 ETAPPAR (700-330-853-600-1441-200):
• Kvinner junior (15-22 år), senior, veteran og superveteran.
• Kvinner bedrift og bedrift veteran.
• Menn junior (15-22 år), senior A&B, veteran og superveteran.
• Menn bedrift og bedrift veteran.

1. 2 og 6. etappe går inne på grusbana. Her kan ein bruke piggsko. Øvrige etappar
går på asfalt.

NB: Menn senior B er utøvarar som ikkje klarte kravet til hovud-NM i 2012
NB: Veteran = fødd 1978 og tidlegare. Superveteran = fødd 1968 og tidlegare.

miksklassen
• Ein rekrutt (10 år og yngre) kan kun delta i rekrutt miks
• ein løpar kan ikkje springe to etappar på same lag i same klasse
• ein løpar kan ikkje springe ein etappe på eitt lag og ein annan etappe for eit
anna lag i same klasse.

GARDEROBAR:
I Espelandshallen (begrensa kapasitet) og i Lonehallen

PREMIERING:
I rekrutt miks blir det medalje til alle. Medaljar til alle deltakarane på dei 3 beste laga
i øvrige klassar, samt eigen lagpremie.

INFORMASJON OG RESULTATLISTE: www.il-fri.no

Du melder deg til innsats på ett av mange Varegglag her (LINK)

2013-03-15 20:52:19