Hordaland Friidrettskrets har valgt

Friidretten i Hordaland har holdt kretsting og klappet inn et nytt mannskap. Velkjente Helge Brekke ble valgt til ny leder.

Friidretten i Hordaland har i flere år vært ledet av Bjørg Larsen fra T & If Viking. Hun har nå fått avløsning av den energiske KnarvikMila generalen, Helge Brekke. Valg av kretsstyre og diverse utvalg fikk i år følgende utfall:

Kretsstyret:

Leiar:              Helge Brekke (FIL AKS-77              1 år                                                    

Nestleiar:        Kari Eilidh Mikkelsen ( IL Bjarg)     2 år

Styremedlem: An-Magritt Hasås (IL Gneist)                       ikkje på val

Styremedlem:             Trond Erik Nilsen (Ask Friidrett)      ny 2 år

Styremedlem: Grete Svortevik (IL Gular)                ny 2 år

Varamedlem:  Eirin Larsen (T&IL Hovding)                       ny 1 år

Varamedlem:  Nina Solvår Sælen (T&IF Viking)     ny 1 år

Varamedlem:  Helge Orbekk (Laksevåg T&IL)       ny 1 år            

Varamedlem:  Arjan Bos (Lysekloster IL)                ny 1 år

Anleggsutvalget

Leiar:               ??

Medlem:         Trond Håvard Bjørnstad (Voss IL)   ny 2 år

Medlem:         Arne Reigstad (FIL AKS-77)                       2 år

Medlem:         Ragnfrid Llano (Laksevåg T&IL)     ikkje på val

Medlem:         Marit Aase (FIL AKS-77)                 ny 2 år

Varamedlem:  Arne Risa (IL Gular)                         1 år

Varamedlem: Arne Torget (IL Trio)                        attval 1 år

Varamedlem: Birger Tomasgard (Korlevoll-Odda) ny 1 år

Dommerutvalget

Leiar :             Tore Hordnes  (IL Bjarg)                   ny 1 år

Medlem:         Sølvi Furnes Pettersen (T&IF Viking)attval 2 år

Medlem:         Dag Rydland (BFG-Bergen)             2 år

Varamedlem:  Odd M Lahn-Johannessen (BT)        attval 1 år

Varamedlem:  Stein Alvær (IL Norna-Salhus)         ny 1 år

Serie- og statistikkutvalget:

Leiar:              Stein Fossen (IL Fri)                          attval 2 år

Medlem:         Harald Heier (Laksevåg T&IL)         ikkje på val

Medlem:         Jan Fjærestad (BFG-Bergen)             ikkje på val

Medlem:         Heidi Benserud (IL Gneist)               attval 2 år

Medlem:         Marit Aase (FIL AKS-77)                 attval 2 år

Varamedlem:  Bjarte Bogstad (IL Gular)                 attval 1 år

Varamedlem:  Bjarte Lohne (Osterøy IL)                 attval 1 år

Veteranutvalget: 

Leiar:              Kjell Fossen (IL Fri)                          ikkje på val

Medlem:         Herborg Blakstad (Mjøsdalen IL)     attval 2 år

Medlem:         Arne Reigstad (FIL AKS-77)                       attval 2 år

Varamedlem:   Jan Borgen (Os Turnforening)            attval 1 år

Revisorar:

Revisor:          Geir Kleppe (Osterøy IL)                  1 år

Revisor:          Hilde Gjelsvik (T&IF Viking)           1 år

Varamedlem: Erik Christensen (BFG-Bergen)        attval 1 år

Varamedlem: Karl Vågstøl (FIL AKS-77)              1 år

Valgkomite:

Leiar:              Bjørg Larsen (T&IF Viking)              ny 1 år

Medlem:         Eli Strand (Fana IL)                          1 år

Medlem:

Varamedlem:  Thomas Ølness (Søfteland TIL)        1 år

alt

Helge Brekke - fra Knarvik Mila til ledelse av friidrettskretsen

2013-03-08 18:56:51