Godt nytt idrettsår!

Varegg Fleridrett har hatt et flott idrettsår.

Stor aktivitet har preget året. Varegg har toppet lister både lokalt og nasjonalt, men like viktig som topplasseringer er bredden. Vi har mange ivrige barn, ungdom og voksne som trener på alle nivåer. Vi er også heldige som har gode trenere i klubben vår.

Stoltzekleiven Opp har nok engang vært Varegg Fleridretts flaggskip. Men vi har også iår arrangert mange andre store og små konkurraser både i løping og orientering, dette til glede både for klubben og andre. Mye dugnad ligger bak,og svært gledelig er det at ungdommen stiller opp og fører dugnadstradisjonen videre.

Styret i Varegg Fleridrett takker for et fint år med fullt av gode idrettsopplevelser. Og stor takk til alle små og store ildsjeler, som bidrar for å gjøre klubben vår til et kjekt sted å være!

Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år!

2013-12-31 10:36:58