Langrenn: Bill mrk Under pari

Skisesongen er langt frå slutt. Det dukket opp løpere fra Varegg i lokale renn både lørdag og søndag.

Laurdag stilte Magnus N. Vonen (kl 13 år) til start i Hålandsdalens renn på Bygdestølen, men fekk diverre øydelagt løpet etter ein halsbrekkande tur ut i terrenget. Resultat frå løpet i det fine anlegget her: http://www.haalandsdalil.no/Resources/Haalandsdalen/Files/HFresultat10mars.pdf

Sundag gjekk Brynjulf Vonen, Knut Grove og Britt Kjersti Jåstad Herresåsen rundt på Voss i regi av Vargar. Dei to herreløparane traff heller dårleg med smøringa, og fekk tidleg problem med å holda tilstrekkeleg marsjfart. Med litt betre feste mot slutten karra Knut seg så vidt først i mål av dei to. Britt Kjersti fekk også ein strevsam tur i det fine skiterrenget ved NM-arenaen. http://www.vargar.no/../../images/stories/pdf2011/resultatliste%20herresosen%20rundt%2011.03.2012.pdf

2012-03-11 19:50:25