Kretsdommer- og kretsstarterkurs

Dommerutvalget i Hordaland Friidrettskrets inviterer herved til Kretsdommerkurs og Kretsstarterkurs.

Kretsdommerkurset går over 3 dager. Kretsstarterkurset har en dag med teori og deretter 2 praksisøkter under stevner.

Kurssted: Strandebarm Sportell, Strandebarm.

Kretsstarterkurs

-          Dato: lørdag 2. mars 2012

-          Tid:    kl. 10.00 – 13.00

Kursholder: Johan Holstad

Kursavgift:   kr. 350,- inkl. praksisøktene

Kretsdommerkurs:

-          Fredag  1. mars kl. 18.00-22.00 (2 første timene gjelder spesifikk Kappgang)

-          Lørdag  2. mars kl. 10.00-16.00

-          Søndag 3. mars kl. 10.00-16.00

Kursholder: Odd M. Lahn-Johannessen – Kursholder for Kappgangdelen er ikke avklart.

Kursavgift:   kr. 350,-

Påmeldingsfrist for begge kursene er 23. februar kl. 15.00.

Påmelding skjer via e-post til kretskontoret på: jan-arle.sletten@friidrett.no

For deltakere, som har behov for overnatting:

-          For spørsmål om kursene, overnatting og lignende

o   – ta kontakt med Johannes Skogseide Børsheim mobiltlf. 92430998

-          For bestilling av overnatting på Sportellet

o   – ta kontakt direkte med Sportellet på:

§  E-post:   post@strandebarmsportell.no

§  Tlf.nr.:    56551450

§  Telefax: 56555165

Utgifter til kost og losji dekkes av den enkelte deltaker selv, evnt. vedkommendes klubb.

Vi oppfordrer spesielt klubbene i Kvam og de omliggende kommuner til å benytte denne muligheten til å få utdannet nye dommere og startere til sine klubber.

Med vennlig hilsen
Norsk Friidrett Hordaland

2012-01-14 13:16:50