Vi endrer navn på motbakkeløp

"Fløyen Opp" kort og lang løype må få nye navn. En annen arrangør ønsker å overta "Fløyen Opp".

"Fløyen Opp" kort og lang løype heter foreløpig Fløyenløpet - kort og lang. Kort løype som har start ved "Hesten trenger hvile" og målgang på toppen ved Fløysletten arrangeres torsdag 10. mars. Fløyenløpet - lang går forhåpentligvis i sommersol torsdag den 16. juni.

Årsaken til navneendringen er at Idrettslaget Gular ønsker å mobilisere til et massearrangement fra Korskirkealmenningen til Fløyen. Satsingen trenger det beste navnet, "Fløyen Opp". Varegg hadde ikke noe ønske om å gjøre det vanskelig for en entusiastisk arrangør. Vi gikk derfor med på å bytte navn på våre to godt innarbeidete arrangement.

Alternativet ville vært å dra i gang et stort arrangement selv. Det måtte da eventuelt vært i regi av Allianselaget med drahjelp fra Varegg Fotball. Med lett tilgang på utstyr til arrangement og mye arrangementserfaring i klubben, kunne nok det blitt et populært arrangement både for deltakere og arrangørorganisasjoner.

Nå er det imidlertid Gular som har tatt saken, og vi ønsker dem lykke til!

 

2011-02-14 19:41:24