Treningsveilederen - finn den røde tråden

Trygve Andresen har gjort en imponerende jobb med å meisle ut Vareggs treningsveileder for kondisjonsutøvere.

Treningsveilederen gir på en enkel måte et raskt innblikk i hovedprinsippene for trening mot å forbedre seg i øvelser som stiller krav til kondisjon. Er du langdistanseløper eller strever mot fremgang i motbakkeløp, så finner du de viktigste rådene i veilederen.

Grunnpillaren i Vareggs treningsmiljø er fellestreningene tirsdager og lørdager. Treningsveilederen er retningsgivende for dagsplaner og sammenhengen mellom disse. Det er også viktig å bevistgjøre seg på hvordan hver enkelt skal få et best mulig utbytte av fellestreningene, og hva som er fordelaktig å legge til i egen regi. Fellesskapet både gir og tar, samt at to gode økter på ukeplanen må støttes av smart egentrening.

Treningsveilederen vil utvikle seg på grunnlag av de erfaringer vi gjør oss fremover. Vi oppfordrer derfor alle til å komme med innspill og spørsmål dersom noe er uklart eller tilsynelatende utelatt.

Når det nærmer seg sesong og konkurranser, vil det komme et avsnitt om mesterskapsløping. Foreløpig er det litt uklart hvem som skal angi kurs innenfor dette litt tåkelfylte tema. Noen kan skilte med medaljer, mens andre har dokumentert den egenskapen som er mesterskapsløpingens viktigste våpen og kan i tillegg utrykke seg i verseform. Lasse Virén skal være utelatt, men både Anders Gärderud og Svein Jansen skal være på den korte listen.

Ellers er den viktigste treningen den neste fellestreningen, og den kommer lørdag med fremmøte klokken 15.25 i krysset Fjellveien / Ole Irgensvei.

2011-02-18 14:35:06