Statistikk - absolutt av stor verdi

Statistikkansvarlig og favorittspeakeren på lokale stevner, jobber med å få oversikt over 2011 sesongen. Statistikk er et interessant og verdifullt element i friidretten.

Vi bringer videre hilsenen fra Stein Fossen for at leserne kan orientere seg litt om hva som rører seg innenfor statistikkmiljøet i friidretten.

Hei, kjære friidrettsvenner!

Her kommer oppdaterte, elektroniske serieskjemaer til bruk i forbindelse med årets serierapportering.

Det begynner nemlig så smått å nærme seg innsendelse av sluttrapporter for årets kretsserier. For gutter og jenter vil vi helst ha skjemaene inne senest 20.10.

Når det gjelder senior og veteran, går resultatperioden tom. 31.10, så her kan rapporter sendes tidlig i november (helst før 10.11). Vi oppfordrer imidlertid de som har satt/setter definitivt seriepunktum før 31.10 til å sende senior- og veteranrapportene til undertegnede snarest mulig.

I gutte- og jenteserien benyttes gjeldende Tyrvingtabell (dvs. 2011-utgaven), som ligger (elektronisk) på friidrettsforbundets hjemmeside, på

http://www.friidrett.no/stevner/poeng/tyrving

Merk at innendørsresultater (oppnådd under godkjente forhold) i øvelser som er inkludert i Tyrvingtabellen (ikke bare hopp u.t.) kan benyttes i kretsserien for gutter og jenter (nytt fra og med 2009).

I seriene for senior benyttes den nasjonale serietabellen fra 2003, som ligger (elektronisk) på friidrettsforbundets hjemmeside, på

http://www.friidrett.no/stevner/poeng/Documents/Serietabellen.xls

I veteranserien innførte friidrettsforbundets veteranutvalg ny serietabell i 2005. Merk at denne ble revidert i fjor vår med virkning fra og med 2010-sesongen. Denne tabellen er tilgjengelig (elektronisk) på den gamle hjemmesiden til friidrettsforbundets veteranutvalg,

http://www.veteranfriidrett.no/

Det er viktig at vi bestreber oss på å være så kjappe som mulig med rapporteringene, slik at vi kan bli klare med resultatene tidlig - og kanskje også få litt presseomtale.

De vedlagte skjemaene ligger i en Excel arbeidsbok, med et ark for hver av klassene menn senior, kvinner senior, menn veteran, kvinner veteran, gutter og jenter. Hvert ark inneholder 12 skjemaer, og det skulle vel være tilstrekkelig for de fleste...

Summeringsfunksjoner er lagt inn i hvert skjema, slik at "gruppepoengsummer" og totalpoengsummer oppdateres automatisk etter hvert som man skriver inn poeng for enkeltresultatene.

Avslutningsvis vil vi understreke at det ikke er obligatorisk å benytte seg av denne type skjema. Alle er fortsatt velkomne til å bruke sin foretrukne elektroniske mal, evt. fakse eller sende papirversjon i posten. Men vi oppfordrer alle lag til elektronisk serierapportering - i den ene eller andre form...

For mer info om seriene: Se side 82-95 i kretsens årbok for 2011.


Beste hilsen

Serie- og statistikkutvalget i Hordaland FIK
Stein Fossen (leder)
(tlf. 55 95 28 97 (p), 55 95 98 40 (a), faks 55 95 93 20 (a))

alt

2011-10-07 18:43:48