Kurs - friidrett for barn og kretsdommer

Høsten er en fin tid for oppdatering og utvikling av verdifull kompetanse. Friidrett for barn er i skuddet, og en kretsdommer fra Varegg hadde gjort seg.

Friidrettskretsen byr på følgende kurs:

Det inviteres herved til 2-dagers Aktivitetslederkurs i barnefriidrett.

Sted: Leikvang friidrettshall (Opplev den nye friidrettshallen)

Dato: lørdag 22. oktober og søndag 23. oktober 2011.

Tid:        Lørdag  22/10  kl. 10.00 – 17.00

                Søndag 23/10  kl. 12.00 – 19.00 Kurspris pr. deltaker er kr. 250,-. (betales av Varegg)

Kurslærer: Endre Raa.

Påmeldingsfrist er: onsdag 19. oktober kl. 21.00.

Påmelding skjer til Johs Gjesdal pr epost (johs.gjesdal@gmail.com)

Aktivitetslederkurset er første trinn i Norsk Friidretts trenerutdanning.

Det vil i løpet av høsten bli arrangert kretsdommerkurs og forbundsdommerkurs i Hordaland.
(kursene vil også inneholde regler vedr. Kappgang)

For å få en oversikt over behov og spredning i kretsen/klubbene, for også å kunne se hvor i kretsen det skal tilbys kurs, ber vi nå om en hurtig tilbakemelding på hvor mange i din klubb som er aktuell for dommerkurs. Er det noen , som har kretsdommerkurs eller forbundsdommerkurs, og ønsker å være med på delen om Kappgang, så vil vi gjerne ha info om det også.Vi ber om svar på hvor mange deltakere dere ønsker på kretsdommerkurs og likeledes hvor mange deltakere dere ønsker på forbundsdommerkurs.

Svar utbedes senest innen søndag 9. oktober kl. 21.00. Interesse meldes til Johs Gjesdal pr epost (johs.gjesdal@gmail.com)

Benytt sjansen nå!

Med vennlig hilsen
Norsk Friidrett Hordaland

0000-00-00 00:00:00