Hedersmerket i sølv til Haakon Svendal

Lørdag var det jubileumsløp med etterspill i Badstuen. På arrangementet etter løpet fikk Haakon Svendal overrekt et velfortjent hedersmerke i sølv.

Gruppene fremmer kandidater til hedersmerker i Allianseidrettslaget Varegg. Merkeutvalget vurderer og innstiller merkekandidater, mens Styret i Allianseidrettslaget er de som fatter det endelige vedtaket. Merketildelingen gjøres kjent på årsmøtet, mens selve overrekkelsen kan gjerne finne sted ved en annen passende anledning.

For Haakon Svendal sitt vedkommende, fant merkekomiteen, med tilslutning fra lagets leder, at lørdagens jubileumsarrangement var en fin anledning å markere en solid støttespiller i Varegg Fleridrett.

Vareggs merkekomite sluttet seg til følgende anbefaling:

Hedersmerket i sølv til Haakon Svendal

Holmenkoll-stafetten

Haakon deltok for Varegg i Holmenkollstafetten i glansårene på søtti tallet. Han var fast mann på åpningsetappen, 3 runder inne på Bislett. Fasiten viser at Haakon alltid sørget for at laget alltid fikk en god start ved å holde seg inne blant de 5 første. Varegglaget oppnådde en 4. plass i oldboys klassen i 1974 og en 6. plass i 1976.

Haakon har alltid vært tydelig at i løping dreier det seg om å ha fart. Sirlig dokumentasjon av et imponerende antall uttakningsløp viser at Haakons favoritt variant var den ”korte” 1000 meteren i Fjellveien. Her var han uimotståelig. Yngre krefter har latt seg imponere. Det er derfor etablert fast praksis med den årlige fartsprøven ”Svendals Svenneprøve”. Her kan fremadstormende og fortsatt optimistiske lokale løpere få streve etter Haakons anerkjennende nikk.

Badstuen

Haakon er en av Vareggs uslitelige veteraner. En klippe i gjengen som møtes i Badstuen hver fredag. Klar for økter til Isdalen eller opp Skredderdalen. Her er Haakon alltid forberedt og klar til å sette inn rykket. Ikke få ”størrelser” er holdt på plass etter et godt ”timet” og vel utført fartsendring.

Bakmann og bærebjelke i ”Stoltzen”

Haakon har alltid vært en garantist for standarden i ”Stoltzen”. Tydelig på hvordan, klart avvisende til å tillate tilfeldigheter og tilbøyelighet til å fristes av enkelhet der standarden krever mer. En arrangør som alltid er ute i god tid og i alle år sikker i gjennomføringen av tilretteleggingen på ”toppen”. Når andre viser trøtthetstegn holder Haakon koken. Han drar ingen konklusjoner før arenaen er nedrigget og alt utstyr returnert.

Skoleløpene hadde vanskelig kunne avvikles uten Haakon. Alltid villig og til å stole på, helt fra plan og til alle skoleelevene har fått sitt møte med plattingen på Sandviksfløyen.

Lokale arrangement

Haakon har også vært ja-mann og støttespiller i alt fra terrengløp og skisprint på Skansemyren, til Urbo og ulike løpsvarianter med utgangspunkt i Badstuen.

Tillitsmann

Haakon har hatt styreverv i Ski- og Friidrettsgruppen i periodene 1978-79 og 1987-90.


2011-02-08 08:27:37