Fra Hyde Park til Highland Games

Vareggs tropp i Storbritannia har forflyttet seg fra England til Skottland. På Highland Games i Callander var første stopp.

Sceneskiftet fra Hyde Park til World Highland Games innebar at kondisjon hadde måttet vike for styrke. Arrangøren kunne skryte av sterkeste dame både fra Island og Ukraina. I tillegg var det kraftkarer fra Nederland, USA, Middelsboro og Polen, i tillegg til et knippe lokale eksperter. Konkurransene var forgjengerne til kule, slegge og "Strong Man - konkurranser". Kasting og løfting av tunge redskaper. 

På dag to, søndag 31. juli, var programmet mer passende for Vareggløpere. Hill race hørte med i klanenes konkurranser for å plukke ut hvem som hadde best forutsetninger for å være klanlederens voktere og sendebud. Dessverre måtte Vareggtrioen videre. Søndagens utfordringer ventet i Oban.

alt

Sebastian Wenta fra Polen

alt

Presentasjon av de sterke damene

2011-07-31 18:37:06