Badstuen skal males og kan du hjelpe?

Badstuen skal males i løpet av mai og stillas er kommet på plass.

Kan du hjelpe oss så hadde det vært flott. Vi tar sikte på å starte hver ettermiddag fra mandag 2 mai kl. 17.00

Ring Einar Marthinussen telf: 90096224 eller Arvid Berge 95845719 dersom du lurer på noe.

 

Hilsen Badstuutvalget.

2011-05-06 17:52:24