egenandeler 2014

Sportslig utvalg har bestemt satsene for egenandeler 2014

 

1. Treningsleir vinterferie NOK 2500

2. Jukola/Tiomila/utenlandsløp NOK 1000

3. Nasjonale turer NOK 500, max NOK 1500 per familie

4. Lokale turer NOK 300, max NOK 1000 per familie

Sommerløp: alle løp etter O-festivalen, og frem til NM ultralang ansees som ferieløp, og betales derfor av det enkelte medlem.

2014-03-30 08:17:21