Årsmøte i Varegg 5.mars kl 19.00 i Badstuen

Varegg Fleridrett er tilsluttet Varegg Allianse idrettslag, og det er derfor tre årsmøter som avvikles samtidig; Varegg Allianse, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett.

Årsrapportene fra Orienteringsgruppen og Friidrett/ski, finner du under. Rapportene fra Fotball og Allianse, finner du på deres respektive sider.

 

Årsmelding Orientering

Årsmelding Ski/Friidrett

 

Det er valg og valgkomiteen i Varegg Fleridrett har forslag til følgende styre :

Leder: Mette Rogne ( 1 år)

Kasserer: Britt Kjersti Jåstad (2år)

Utøverrepresentant: Ørjan Svalland Aas (1år)

Gruppeledere:

Ski- Knut Grove(1år)

Friidrett- Jarle Torkildsen(1år)

Orientering: Kristian Løvås(1år)

 

Revisor: Carl Eilert Macody Lund(2år)

 

Vel møtt!

0000-00-00 00:00:00