Trening med Varegg orientering 2013-2014

Tilbud-muligheter-forventninger og krav for utøvere fra klasse D/H 15

Vi har hatt et godt idrettsår der mange løpere har utviklet seg mye. Vi ønsker at både utøvere og klubb tar nye steg neste sesong. Derfor ønsker vi å informere om tilbud, muligheter, forventninger og krav.

 

Noe av det vi ønsker å bedre er deltakelse på trening. Et godt sosial treningsmiljø med stor innsats og god matching er viktig. Derfor vil vi fokusere på at utøvere deltar på minimum 3 treninger pr. uke.

 

 1. Personlig oppfølging fra Slava gis til ca. 10 aktive løpere. Dette forutsetter at løperne:  
  1. Deltar på 3 orienteringstreninger i uken
   1. i.      Torsdag
   2. ii.      Onsdag eller lørdag (o-teknisk)
   3. iii.      En valgfri i tillegg
 2. Fører treningsdagbok (helst olympiatoppens), med Slava som oppgitt trener. Sendes Slava ukentlig.
 3. Bruker gps-kartanalyse etter løp/trening.

 

For våre beste løpere som ikke klarer å delta på 3 treninger i uken, men likevel ønsker individuell oppfølging, må dette avklares og godkjennes av Slava.

 

 1. Test VOmaks + laktat-test gis til vår mest aktive utøvere som trener mye. Det skal hjelpe disse å kjenne sine grenser slik at de trener på riktig intensitet for å oppnå god effekt og forebygge feiltrening. Krav for å få test er:
  1. Trene minimum 6 økter i uken. 3 av disse med orienteringen (som nevnt over)
  2. Føre treningsdagbok (helst olympiatoppens), med Slava som oppgitt trener.

 

Utøvere må avtale med Slava om en test skal tas, og hva som kreves.

 

 1. Vinterferiesamling er et treningsmessig høydepunkt i orienteringsåret i Varegg. Samlingen vil som tidligere være åpen for alle fra D/H15, men kun de som følger kriteriene under vil få støtte:
  1. Deltar på 3 orienteringstreninger i uken
   1. i.      Torsdag
   2. ii.      Onsdag eller lørdag (o-teknisk)
   3. iii.      En valgfri i tillegg
 2. Fører treningsdagbok (helst olympiatoppens), med Slava som oppgitt trener. Sendes Slava ukentlig.

 

0000-00-00 00:00:00