Om Orienteringsgruppen

Velkommen til Varegg Orientering!

 

-O-gruppen er en del av Varegg Fleridrett, som også har Friidrett-og Skigruppe. Leder Varegg Fleridrett er Mette Rogne, metterog@gmail.com,  926 30 235.

Økonomiansvarlig i Varegg Fleridrett er Britt Kjersti Jåstad, britt.kjersti.jastad@kpmg.no,  406 39 724

 

-Sportslig Utvalg,SU- leder Kristian Løvås ,kristian.lovas@med.uib.no, 911 13 955

Øvrige medlemmer Owen Westergård, jarvisx4@gmail.com, 906 15 850

Jan Kjærner-Semb, jankjarnersemb@hotmail.com, 982 49 722

Slava Mukhidinov,  sl_muxa@yahoo.com , 450 67 445 (elitetrener)

Mette Rogne, metterog@gmail.com. 926 30 235 (leder Varegg Fleridrett)

 

Oppmenn

-Rekruttgruppe:Pål Thomassen, 6-11år, pt@lab.no, 952 16 841

Jan Kjærner-Semb, 12-14 år, jankjarnersemb@hotmail.com, 982 49 722

-Ungdom-Owen Westergård, jarvisx4@gmail.com, 906 15 850

-Junior/Sr -Magnus Rogne Halland, magnusrognehalland@gmail.com, 918 58 221.

 

Andre ansvarsområder

-Kartansvarlig: Sverre Ottesen, leder,sverre.ottesen@gmail.com, 976 19460.  Sammen med Jørn Woldsdal, jow-dak@netcom.no, 922 01 311, har de oversikt over våre og kretsens kart.

-Løpsansvarlig: Harald Valen,haraldvalen@gmail.com, 410 87 006. Har kontroll på hvilke løp Varegg skal arrangere, samt finner løpsansvarlig for hvert løp.

-Reiseansvarlig: Anne-Birthe Østgulen,anne-birthe.ostgulen@dnb.no, 934 07 354, Har ansvar for å finne reiseledere til våre turer.

-Utstyrsansvarlig: Helge Haugland, Helge.Haugland@opak.no, 906 37 380. Har oversikt og kontroll  over utstyret i Badstuen og Breiviken.

-Vareggtøyansvarlig: Mette Stotvestre, sandvikslien@yahoo.no, 911 27 015. Har oversikt over tøybeholdningen. Ønsker du tøy, kontakt henne.

-Politiattestansvarlig: Mette Rogne.  metterog@gmail.com,  926 30 235. Har ansvar for å innhente politiattest for alle som bidrar som trener/ leder for barn og ungdom.

2014-01-16 20:50:45