Lovende rekrutter på o-kurset

Vi var over 20 deltakere på kveldens rekruttrening i orientering.  Deltakerne på vårens o-kurs fikk sin 4.leksjon (av 6) og det ble terping på Kelnergrepet og Trippedansen.

Vi drister oss til å utrope vårens kurs til det beste på flere år.  Det er en lovende gjeng som deltar på kurset og opplegget som rekruttgjengen (Jan Kjærner-Semb, Morten Wiseth, Pål Thomassen, Gernot Doppelhofer) har laget til er virkelig bra.  Dagens trening gikk ut på å orientere seg gjennom en enkel o-løype for å terpe på grunnteknikken:  Kelnergrepet (tommelgrepet - holde kartet på en god måte) og Trippedansen (være på riktig side av kartet-holde kartet orientert mot nord).  Og treningen ble avsluttet med "o-duell" der løperne konkurrerte to og to der de første løpte en post, kom inn til standplass for å kaste stein på en o-post. Med bom ble den en strafferunde før post nr to kunne tas.  

Fotografen klarte å ta følgende blinkskudd av våre kommende o-løpere....håper vi:

  alt alt

alt  alt

alt  alt

alt

2013-05-23 21:18:58