Kriterier for Vinterferiesamling

Sportslig utvalg har i forkant av 2014 diskutert deltakergrupper for de enkelte turene vi arrangerer.

Vi har valgt en noe skjerpet linje for å tydeliggjøre at vil at utøvere skal ha høy treningsaktivitet, og delta på våre fellestreninger. For vinterferiesamling 2014 er det satt følgende kriterier:

 

1. Alder:

Aldersintervall: D/H 15 i 2014 - 40 år i 2014. Unntak er eventuelt hjelper/ hjelpetrener.

 

2. Deltakelse med turstøtte:

Krav gjeldende fra 25.11: delta på 3 av Varegg orienterings treninger hver uke (en valgfri + onsdag eller lørdag + torsdag). I tillegg føre (OLT-)treningsdagbok. Unntak: de som bor utenbys må levere treningsdagbok til Slava (om ikke annet er avtalt) med minimum 3 treninger pr. uke.

 

3. Deltakelse uten turstøtte

Slava kan godkjenne deltakelse fra andre medlemmer, men disse får ikke turstøtte.

 

4. Betalingsprosedyre

Alle som kan være med må innbetale deltakeravgiften på kr. 2.500 før 1.1.2014. For utøvere som ikke kvalifiserer til turstøtte, må restbeløpet innbetales innen 10.2.2014. Beløpene settes inn på kontonr.: 3624.07.96354, og merkes: “Vinterferiesamling + deltakernavn”

 

5. Refusjon ved skade/ sykdom

a) Ved sykdom som forhindrer reise, er refusjon et forhold mellom utøver og forsikringsselskap (reiseforsikring)

b) Ved skade som hindrer påmeldt utøver i å utføre treningskrav beskrevet i punkt 1 (forutsetter her at utøver blir skadefri til treningsleir), må Slava kontaktes umiddelbart. Det må da lages et alternativt treningsopplegg som dokumenteres av utøver i treningsdagbok.

 

SU

2013-11-26 23:22:59