Bestilling av drakter

Nytt Vareggtøy for våren?

Varegg ser på supplering av Vareggtøy og ber de interesserte bestille på nettsiden (link i venstremarg) eller sende mail til sandvikslien@yahoo.no innen 6. februar 2013.

2013-01-27 12:05:17