Politiattester i Varegg Fleridrett

Politiattester - informasjon til barn og voksne i Varegg Fleridrett

 

Idretten skal være trygg for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.

Norges idrettsforbund og olympisk og paralympisk komite har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften (§ 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.

Varegg Fleridrett har oppnevnt Mette Rogne som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester, som varamann er Owen Jarvis Westergård oppnevnt.

Alle som nå er trenere og oppmenn i Varegg Fleridrett har godkjente politiattester, og disse er fremvist for de styreoppnevnte ansvarlige.

For evntuelle spørsmål, kan undertegnede kontaktes på tlf 92630235.

Mette Rogne

 

2011-01-17 20:38:06