Massediskvalifikasjon på Urb-o

Oppdatert resultatliste i Urb-O Cup!

Som nevnt i tirsdagens reportasje var det mange løpere som ble observert da de løpte ulovlig gjennom hagegrønt område og i tillegg passerte en tykk svart strek.  I følge sprintnormen er det ulovlig å løpe inn på "hagegrønt" og det er også ulovlig å passere tykke, svarte streker.  Varegg har mottatt en protest på tirsdagens resultater og ved å granske strekktider kan en faktisk på en lett måte luke ut de løperne som må ha tatt den ulovlige snarveien.  Det er strekket mellom 2. og 3.post på sløyfe C som tydelig viser hvor mye en sparer med å ta den ulovlige snarveien.  Noen av de raskeste løperne som har løp det lovlige veivalget har litt under 1,00 minutt siden de måtte løpe rundt.  De som har under 55 sekunder har mest sannsynlig tatt snarveien.  I tillegg ble det også observert løpere som fra 1. til 2.post på C-løypen passerte hagegrønt og tykk svart strek inn i 2.posten, men der gir ikke strekktidene tydelig differanser mellom lovlig og ulovlig inngang i posten.

Kart, ulovlig løpvei

Vi har derfor besluttet å diskvalifisere alle løpere som har for god strekktid fra 2. til 3.post. Hvis vi skulle være så uheldige å diskvalifisere noen som mener de ikke fortjener det, tar vi selvsagt imot en slik protest og vurderer saken på ny.

Det er ikke første gang løpere bryter reglene for hvor det er lov å passere i følge sprintnormen. Vi tror de aller fleste begår disse feilene pga for dårlig kjennskap til sprintnormen og at de ikke leser kartet nøye nok. Men noen løpere tillater seg nok også å bryte reglene i kampens hete når de kjører seg fast.  Men for at resultatene i sprint skal være både riktige og rettferdige (fair play) må reglene håndteres strengt.  Sprint er i utgangspunktet lett orientering, men der både sperrede områder og sprintnormen skal gi utfordringer til løperne.  Det blir altså et viktig poeng i sprint å lese kartet nøye og ha kjennskap til reglene for hvor en løper kan passere.

Følgende samtale fant sted etter løpet: En rekruttjente i 12 års alderen kom bort til en voksen og sa. ”Du, jeg vet ikke om jeg har gjort riktig på en av postene. Jeg ville løpe rundt den svarte streken men så kom det flere voksne menn og de bare hoppet over og da gjorde jeg det også".

For å gi nødvendig kunnskap til de som er usikre på både karttegn og sprintnormen anbefaler vi å sjekke inn på tegnforklaring av sprintkartnormen.

Oppdatert resultatliste finner du her

Da gleder vi oss allerede til neste sprintløp der alle forhåpentligvis har riktig fokus på den spesielle sprintnormen.

2011-01-30 17:19:48