JULEMØTE 2014

I N V I T A S J O N

 

T I L

 

J U L E M Ø T E 2014

                                                

Gubbelaget har med dette gleden av å invitere deg til årets julemøte.
Stedet er som vanlig klubbhuset Badstuen.

Fredag 28. november kl. 19.00.

MER INNFORMASJON KOMMER

 

Vi ser frem til en vellykket aften!

HJERTELIG VELKOMMEN!

Hilsen Styret

2014-05-22 22:19:52