Hyttetur

PÅMELDING - TUR TIL HYTTEN PÅ KVAMSKOGEN

Også i år inviteres ”gubbene” til den tradisjonelle turen til hytten på Kvamskogen.

Onsdag 4. juni kl. 10.00 starter vi med buss fra Badstuen. Retur ca. kl. 18.00.
På ”Skogen” besørges transport fra hovedvei til/fra hytten, for dem som har behov for dette.
Pris kr. 350,- pr. person.
Bindende påmelding innen 24. mai til: (inkl. buss/bespisning m.v.)
Kjell Totland – kaadlant@online.no
Tlf. 97499748
Atle E
liassen – atleel@online.no Tlf. 94884720 / 56331656
Olav Johansen - tlf. 47365143

2014-05-22 21:48:23