For ungdom og eldre

For ungdom og eldre

Gubbelaget er kjent for å ta et tak for laget, og stiller sine ressurser til rådighet ved arrangement, gjerne i samarbeid med kvinnegruppen Vareggs Vel.
F.eks.
Varegg-Cup om våren.
Stoltzekleiven om høsten.
Dessuten har gubbelaget gjennom mange år hatt et godt samarbeid med personale på Ladegården Sykehjem, hvor deres behov for hjelp har blitt imøtekommet.

2014-05-22 22:05:55