Årsmøte Varegg's gubbelag

Det innkalles til årsmøte i Gubbelaget

onsdag, 19. februar 2014, kl. 19.00 i Badstuen.

Komitêer/utvalg knyttet til arrangement m.v. vil
bli drøftet og eventuelle endringer ajourført.

Årsmøtets saksliste:
1.  Referat
2.  Beretning
3.  Regnskap, revidert
4.  Innkomne forslag
5.  Valg

e-mail:  audun.fosse@dnb.no

Etter gjennomføring av årsmøtesakene, blir det en enkel servering.  Samtidig vil vi ta opp andre aktuelle tema som
kan ha interesse for våre medlemmer.

Vi håper på godt fremmøte, og ønsker deg velkommen.

Med hilsen Varegg’s Gubbelag
Audun Fosse
leder
Tor Jetmundsen, Jan Henry Østenstad, Kåre Larsen,
Otto Andersen, Odd Berntsen

Viktige datoer i 2014:
6. mai:  Togtur
19. aug.:  Høsttur i Hødden 
4. juni:  Dagstur Kvamskoghytten
28. nov.:   Julemøte
Nærmere informasjon kommer senere.

2014-02-14 10:04:57