Årsmøte 2014

Gubbelagets årsmøte 2014 ble avholdt i Badstuen, 19. februar 2014 kl. 19:00.

Først årsberetning 2013 :

Medlemmer som har falt fra siden forrige årsmøte :
Teje Risa, Reidar Pettersen og Monrad Danielsen.
Disse ble minnet med ett minutts stillhet.

Aktiviteter 2013 :
Det har det vært lite dugnadsaktivitet i 2013. Styret ønsker å takke alle som har jobbet dugnad eller bidratt på annen måte for flott innsats.
Dugnader har vært på Europris, hytten på Kvamskogen og arrangementer for andre grupper i laget og styret har avholdt diverse møter i løpet av året.

Gjennom Hans-Johan Halsvik har medlemmer bistått Ladegården sykehjem.

Arrangementer  i 2013 :
7. mai - Den "tradisjonale" togturen for eldre fotballspillere i Bergen - det var ikke noe besøk denne gangen, togtur og avslutning i Badstuen. Stor oppslutning med 120 personer på togturen og 104 til bords. Som vanlig hadde vi god hjep fra damene i Varegg´s Vel som ordnet med god servering. Det var sendt ut invitasjon til16 lag - 13 av disse var representert og tilbakemeldingene var positive. Det 10 års jubileum og alle som deltok fikk egen T-skjorte. Takk til komiteen som har fått i stand dette fine tiltaket.

5. juni - Tur med veteranbuss til Kvamskoghytten - mimring og god forpleining av servitørene som var på plass i forveien. De sprekeste fant veien høyere til fjells. Som vanlig god stemning. Takk til arrangementkomiteen.

20. august - Høstturen i "Hødden" med Jo Gjerstad som guide, tartet på Skansen og ble avsluttet i Badstuenmed bespisning og øl/vin. Der var 42 som deltok.

29. november - På årets julemøte var vi 60 gubber til bords. Det var litt økning fra i fjor. 4 fra juniorgruppen var behjelpelig med serveringen. Grethe Knudsen var vår eksterne gjest og hun snakket mye om Hødden og idrett. Dette medførte gode diskusjoner og liv i forsamlingen - også gode samtaler etter middagen. I år opptrådte også VAREGG-DUREN - med musikantene Godtfred Ulvestad, Terje Monstad og Odd Berntsen. En livlig forsamling deltok aktivt under fremføring av sangene.

Gaver / tilskudd 2013 :
Viser til regnskapet som ble fremlagt og kan rekvireres om ønskelig fra Odd Berntsen
odd.berntsen@bkkfiber.no - tlf. 450 65 020.

Minnekomite : Ole Sagstad, Fritjof Lampe, Hans-Johan Haløsvik og Odd Berntsen.

Valgkomite : Atle Eliassen og Per Gunnar Frantzen.

Revisor : Trond Johannessen.

Antall medlemmer i Gubbelaget : 161.
Det kan nevnes at alle som spiller på Varegg oldboys/veteran automatisk blir medlem av Gubbelaget. Bakgrunnener at det var mye styr med kontingent for denne gruppen og at vi så mulighet for rekruttering.

Styret i Gubbelaget.
sign.
------------------------------------------------
Her vil referatet komme :


 

2014-02-21 12:13:06