2013 - Resyme

Til de av våre medlemmer som gjennom året har deltatt i dugnadsoppdrag og andre aktiviteter, vil vi rette en takk til den enkelte for innsatsen. I forhold til de tidligere år har det imidlertid vært færre dugnadsjobber å "oppspore". Dette har da resultert i lavere inntekter. Likevel er det ytet økonomisk støtte til noen grupper i hovedlaget. Det har vært god oppslutning til arrangementene som er gjennomført i året 2013.
Spesielt må nevnes : Togturen med avslutning i Badstuen. Som vanlig var det postitive tilbakemeldinger fra de idettslagene som var invitert. "Tiltaket må gjentas" - var signalene!! 130 deltok.
(ny rekord).
Hans-Johan, Per, Ole, og Fritjof - takk for godt tilrettelagt arrangement.
 

Vi håper dere kan nyte innleggene her som viser :
- Gubbelagets første årsberetning 1952 (stiftet 28/5-52)

Referat fra fisketur 1964.

 
Med vennlig hilsen
Styret i VAREGG's GUBBELAG
Audun Fosse (leder) - Tor Jetmundsen - Jan Henry Østenstad - Kåre Larsen -
Otto Andersen - Odd Berntsen.
 

2014-05-22 22:07:42