Årsmøte 2013

Gubbelagets årsmøte ble avholdt i Badstuen, 13. februar 2013, og ledet av Audun Fosse. Det var 25 medlemmer til stede (inkl. styret).

De av våre medlemmer som hadde falt fra siden forrige årsmøte, Alf Storum, Henrik Fossheim, Knut B. Davidsen og Torstein Joensen, ble minnet i stillhet.

Deretter gikk man over til å behandle de faste poster på sakslisten som alle ble godkjent. Hele tyret tok gjenvalg.

Medlemstallet er steget til:   163
Samtlige i styret ble enstemmig gjenvalgt, og består av følgende:
Leder…………………….. Audun Fosse - audun.fosse@dnb.no
Sekretær …………….. Jan Henry Østenstad - 45614652
Kasserer ……………… Odd Berntsen - odd.berntsen@bkkfiber.no
Aktivitetsleder ….…. Kåre Larsen - kaar-lar@online.no
Styremedlem .…….. Tor Jetmundsen - tor@headup.no
Styremedlem .…….. Otto Andersen - otto@marianila.no
Andre gjenvalg: Revisor Trond Johannessen
Valgkomitè:  Atle Eliassen og Per Gunnar Frantzen
Minnekomitè: Hans-Johan Halsvik, Fritjof Lampe, Ole Sagstad og Odd Berntsen.

Gubbelaget har fortsatt god økonomi, selv etter færre dugnadsoppdrag det siste året. Det ble drøftet eventuelle andre alternative muligheter til å skaffe nye inntekter. Dette skal styret følge opp. Imidlertid er det ønskelig å få tilbakemelding fra medlemmer som har gode idèer.

Terje Monstad fremførte en meget interessant reiseskildring hvor emnet var :
Øivind Iden og Terje Monstad’s fantastiske tur med bestigning av Afrika’s høyeste fjell – Kilimanjaro – som ligger på 5898 meters høyde. Med deres alder på henholdsvis 74 og 75 år, må man si at dette var en fin bragd. Men guttene er jo oppvokst i ”Hødden”.

Til slutt orienterte Børge Alvheim om prosjektet Varegghallen, som man fortsatt forventer skal bli en realitet.

TUR TIL HYTTEN PÅ KVAMSKOGEN.
Gubbene inviterer også i år til den tradisjonelle turen til hytten på Kvamskogen. Onsdag 5. juni kl. 10.00 starter vi med buss fra Badstuen.
Retur ca. kl. 18.oo. Transport fra hovedvei til/fra hytten, besørges for dem som har behov for dette.
Pris kr. 300,- som inkluderer buss/bespisning m.v.

Påmelding innen 24. mai til: Atle – atleel@online.no - 94884720 eller Kjell – kaadlant@online.no - 97499748.

Hilsen   Styret


2014-02-21 12:13:35