Gubbelaget Historie

Gubbelaget ble stiftet 28. mai 1952, fem år etter hovedlagets sammenslåing av Pallas og Høidekameratene.
”Formålet med gruppen var å danne et kameratslig og sosialt miljø for eldre medlemmer av Idrettslaget Varegg”.

2014-02-20 22:12:11