Gubbelaget Bilder

Kanskje kommer det fler bilder her ?

 Hyttekart
Fra turen til LISETH høsten 2004.

Fra turen til LISETH høsen 2005.
Fra turen til LISETH høsten 2005.

Fra julemøtet 2007.
Her takker Gubbelagets formann, Øivind Iden,
damene fra Vareggs Vel som har
sørget for god bevertning.
Ved bordet ser vi Jan Østenstad, Kåre Larsen, August Rathke
(dagens gjest),
og Odd Berntsen. Asbjørn Evensen framme i høyre hjørnet.

2013-04-16 17:26:13